Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

น้ายาบ่มคอนกรีต Concrete Curing Compound

ซาคอต น้ำยาบ่มคอนกรีต
SARKOTÉT CONCRETE CURING COMPOUND

     ซาคอต น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดผสมสารโซเดียม ซิลิเกต คุณภาพเยี่ยม มีคุณสมบัติในการป้องกันการระเหยของน้ำในผิวคอนกรีต ทำให้เกิดปฏิกริยาไฮเดรชันในคอนกรีตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงช่วยให้พื้นผิวคอนกรีตมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ลดการเกิดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวในคอนกรีต โมเลกุลเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่ช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตได้ดี

     คุณสมบัติของ น้ำยาบ่มคอนกรีต

  • - ช่วยให้เกิดปฏิกริยาไฮเดรชันในคอนกรีตสมบูรณ์
  • - ลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัว
  • - ช่วยยับยั้งการระเหยของน้ำในผิวคอนกรีต
  • - ช่วยให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง

     ระบบการทำงาน

  • - ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือ พ่นลงบนคอนกรีตสด

     อัตราส่วนการใช้งาน

  • - น้ำยาบ่มคอนกรีต 1 ลิตร สามารถทาได้ 5 – 8 ตารางเมตร

     น้ำยาบ่มคอนกรีต เหมาะสำหรับ

  • - พื้นถนนคอนกรีต
  • - งานพื้นผิวโครงสร้าง
  • - งานก่อสร้างที่อยู่สภาพอากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิสูง