Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

Washing Acetone

ซาคอต  อะซิโตน
SARKOTÉT ACETONE CLEANER

ซาคอต ทินเนอร์ล้างเรซิ่น ผลิตจากสารสังเคราะห์ทางปิโตรเลียม เหมาะสำหรับการชำระล้างทำความสะอาด ใช้เป็นตัวทำละลายเรซิ่น ใช้เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ผลิตยา ผลิตสี หมึกพิมพ์ น้ำมันขัดเงา กาว แลคเกอร์ เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมพลาสติก กัดกร่อนผิวได้ดี ใช้ลอกผิววัสดุ

     คุณสมบัติของ อะซิโตน

  • ชำระล้างคราบสกปรกบนพื้นผิว
  • ชำระล้างคราบทำความสะอาดพื้นผิวได้ดี
  • สารทำละลายเรซิน
  • สารทำละลายใช้ในการผลิตทินเนอร์
  • สารตั้งต้นสำหรับการผลิตพลาสติก

     อะซิโตนเหมาะสำหรับ

  • ชำระล้างวัสดุ คราบไขมัน คราบน้ำมันจากการผลิต
  • ชำระล้างเครื่องมือโลหะ อุปกรณ์โลหะ ทำความสะอาดเครื่องจักร
  • ชำระล้างทำความสะอาดโมล์ด แม่พิมพ์ ล้างเรซิ่น