Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

Washing Thinner No.1

ซาคอต  ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1
SARKOTÉT WASHING THINNER NO.1

     ซาคอต ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1 ผลิตจากสารสังเคราะห์ทางปิโตรเลียม มีส่วนประกอบของสารกลุ่มอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน เอสเธอร์ และสารเติมแต่งในอัตราส่วนที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการชำระล้างทำความสะอาด ใช้เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยางสังเคราะห์ การผลิตยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิตหมึกพิมพ์  ใช้เป็นตัวทำละลายเรซิน แรงกัดกร่อนผิวรุนแรง ใช้ลอกผิววัสดุ ใช้สำหรับล้างเพลทแม่พิมพ์

     คุณสมบัติของ ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1

  • แห้งตัวไว ไม่ทิ้งคราบ
  • ชำระล้างคราบสกปรกบนพื้นผิว
  • กัดกร่อนผิวได้ดี
  • สารทำละลายเรซิน
  • สารทำละลายใช้ในการผลิตทินเนอร์
  • สารทำละลายในการผลิตยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติ หมึกพิมพ์

     ทินเนอร์ล้าง เบอร์ 1 เหมาะสำหรับ

  • ชำระล้างวัสดุ คราบไขมัน คราบน้ำมันจากการผลิต
  • ชำระล้างเครื่องมือโลหะ อุปกรณ์โลหะ ทำความสะอาดเครื่องจักร
  • ชำระล้างทำความสะอาดโมล์ด แม่พิมพ์ เพลทแม่พิมพ์  ล้างเรซิ่น
  • ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ