Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

ทินเนอร์ เบอร์ XL-100 (สำหรับผสมสีชนิด 2 ส่วน / สีแห้งช้า)

ซาคอต  ทินเนอร์ เบอร์ XL-100 (สำหรับผสมสีชนิด 2 ส่วน / สีแห้งช้า)

     ซาคอต ทินเนอร์ 2K พ่นสีแห้งช้า คุณภาพเยี่ยม ผลิตจากสารสังเคราะห์ทางปิโตรเลียม มีส่วนประกอบในกลุ่มอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน เอสเธอร์ และสารปรุงแต่งในสัดส่วนที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการผสมสีกลุ่ม 2K สีแห้งช้า เช่น รองพื้น 2K

     คุณสมบัติของ ทินเนอร์ เบอร์ XL-100

  • - สารทำละลายผสมสีน้ำมัน
  • - ใช้สำหรับทาหรือพ่นสี ไม่ขึ้นฝ้า
  • - ทำละลายได้ดี

     ทินเนอร์ เบอร์ XL-100 เหมาะสำหรับ

  • - ทำละลายสี แลคเกอร์ ใช้ทาหรือพ่น
  • - พ่นสีเฟอร์นิเจอร์ เหล็ก รถยนต์