Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

แอลกอฮอล์ (IPA)

ซาคอต  กอฮอลล์
SARKOTÉT ALCOHOL

     ซาคอต กอฮอลล์ ผลิตจากสารสังเคราะห์ทางปิโตรเลียม เหมาะสำหรับเช็ด ล้าง ทำความสะอาดวัตดุต่างๆ เป็นสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เคมีทำความสะอาด เคมีซักล้าง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ ใช้เป็นตัวทำละลายน้ำหอม ใช้เป็นสารผสมในน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้เป็นตัวทำละลายแชล็ค

     คุณสมบัติของ กอฮอลล์

 • - ทำความสะอาดพื้นผิว วัสดุต่างๆ
 • - สารทำละลายในเคมีภัณฑ์
 • - ฆ่าเชื้อโรค

     กอฮอลล์ เหมาะสำหรับ

 • - เช็ด ล้าง ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค
 • - ใช้เป็นสารละลายผสมในสารทำความสะอาด สารฆ่าเชื้อโรค
 • - ใช้เป็นสารละลายผสมในเครื่องสำอางค์ น้ำหอม
 • - ใช้เป็นสารทำละลายแชล็ค
 • - ใช้เป็นสารทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • - ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

     สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • - หลีกเลี่ยงประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ
 • - สารที่เข้ากันไม่ได้ ได้แก่ สารออกซิไดซ์รุนแรง
 • - การเกิดปฏิกิริยา และการสลายตัวจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์

     ข้อควรระวังการใช้สาร

 • - ควรเก็บรักษาสารในพื้นที่ที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส
 • - ควรปิดภาชนะทุกครั้งเมื่อเลิกใช้สาร ปิดฝาภาชนะให้สนิท
 • - ไม่ควรวางบรรจุภัณฑ์ใกล้บริเวณที่เกิดประกายไฟ แหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้
 • - ไม่ควรสูบบุหรี่ใกล้บริเวณที่ใช้สาร และจัดเก็บสาร
 • - สถานที่เก็บควรถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานกำหนดในเรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตราย มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ระยะห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง อาคารสามารถป้องกันประกายไฟ