Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

Bio Kill สารกำจัดและฟอกสี เชื้อรา ตะไคร่ ราดำ

ฺBio Kill สารกำจัดและฟอกสีเชื้อรา ตะไคร่ ราดำ

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ราดำ บนพื้นผิว มีประสิทธิภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นพิษต่ำ ไบโอ คิว มีความสามารถในการฆ่าเชื้อ ป้องกันมิให้เชื้อเจริญเติบโต รวมไปถึงการฟอกสีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ราดำ บนพื้นผิวได้ อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

" เชื้อราเกิดจากอะไร "
เชื้อราเป็นเชื้อที่พบในธรรมชาติสามารถพบได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน หน้าที่สำคัญของเชื้อรานอกบ้านคือการสลายของเสีย โดยเชื้อราจะสร้างสปอร์สำหรับสืบพันธ์ เมื่อสปอร์ ลอยไปติดกับบริเวณที่มีความชื้นเชื้อราจะเจริญเติบโต

" เราจะกำจัด หรือ ควบคุมเชื้อได้หรือไม้ "
การกำจัดแหล่งอาหาร ความชื้น จะสามารถควบคุมการเจริญเติบโต ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ อีกทั้งยังสามารถจำกัดเชื้อราได้

" บริเวณที่เชื้อราจะเกิด "

 • บริเวณที่มีความชื้นสะสม เช่น การรั่วซึมของหลังคา เพดาน ดาดฟ้า ฝ้า ท่อระบายน้ำ
  ท่อแอร์ฯ ในเครื่องแอร์ที่มีความชื้นและการระบายอากาศไม่ดีพอ รางระบายน้ำฝน
  น้ำขัง หรือ มีน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน
 • สถานที่เก็บน้ำ อาหาร และมีแหล่งอาหารเพาะเชื้อ เช่น ห้องครัว ลานซักล้าง

" เชื้อรา ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดกับผู้พักอาศัย เราจึงควรกำจัดเชื้อราให้ออกไปจากสถานที่พักอาศัย "

 

ลักษณะของการเกิดตะไคร่น้ำ ราดำ เชื้อรา

มีคุณสมบัติพิเศษในการกำจัดตะไคร่ ราดำ เชื้อรา ที่ฝังตัวอยู่ในวัสดุ โดยน้ำยาจะเข้าไปทำลายการเติบโตของตะไคร่ ราดำ เชื้อราที่กำลังเจริญเติบโต

วิธีใช้งาน

 • ขัดล้างบริเวณที่เกิดคราบตะไคร่ ราดำ เชื้อรา บนพื้นผิวที่ต้องการซ่อมแซม
 • ทาน้ำยาบนพื้นผิวที่ต้องการกำจัดตะไคร่ ราดำ เชื้อรา ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
 • ทาสีทับ หรือเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบอื่นๆ

เหมาะสำหรับ

 • ผนังปูนซีเมนต์ กำแพงรั้ว ดาดฟ้า ฝ้า
 • วัสดุตกแต่งผนัง หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง อิฐโชว์ หินทราย
 • ประตูไม้ ประตูพีวีซี

ข้อมูลจำเพาะ

 • ชนิด/ประเภทของสี : น้ำยากำจัดตะไคร่ ราดำ สูตรน้ำ
 • ลักษณะของฟิล์มสี : ใส ไม่มีสี
 • การปกคลุมพื้นที่    : น้ำยา 1 ลิตร ทาหรือพ่นได้ประมาณ 5 - 7 ตรม.
                              (อัตราส่วนการทาโดยประมาณ)
 • อัตราส่วนการผสมสี : ใช้งานได้ทันที
 • เครื่องมือ              : แปรงทาสี , ลูกกลิ้ง , เครื่องพ่นสี
 • ระยะเวลาแห้งตัว    : แห้งผิว 30 - 45 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความหนาของชั้นฟิล์ม)
                              แห้งตัว ทาทับได้ 2 - 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความหนา
                              ของชั้นฟิล์ม)