Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

สีสะท้อนแสงไวนิลอะคริลิค

ซาคอต สีโปสเตอร์ สะท้อนแสง SARKOTÉT FLUORESCENT POSTER COLOR

ซาคอต  สีโปสเตอร์สะท้อนแสง  มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี  เหมาะสำหรับการทาตกแต่งสีสันบนวัสดุต่างๆ ใช้เพื่อการประดับตกแต่ง  ให้สีสันสดใส ฟิล์มสีมีความทึบแสง 

เหมาะสำหรับการใช้งานศิลปะทั่วไป  ตกแต่งสีกระดาษ  งานวาดภาพ  ตกแต่งสีเฟรมผ้าใบ (แคนวาส)  เขียนป้ายโฆษณา ใช้ผสมสีทาอาคาร

ซาคอต สีโปสเตอร์ สะท้อนแสง มีคุณสมบัติ

  • สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
  • เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท
  • ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน
  • สามารถทำละลายได้ด้วยน้ำ ใช้งานง่าย
  • มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ระเหยในปริมาณต่ำ (Low VOCs)
  • ไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วและปรอท