Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

Floorhard 7800 ซีเมนต์บอนดิ้งเอเจ้นท์

ซาคอต ฟลอร์ฮาร์ด 7800
FLOORHARD 7800 Cement Bonding Agent

เป็นของเหลวชนิดซิลิเกต อิมัลชั่นดัดแปลง สูตรน้ำ (Modified Emulsion) เป็นสารผสมระบบคริสตัลไลเซชั่น (Crystalization system) สำหรับผสมกับปูนซีเมนต์ ช่วยเพิ่มการไหลของปูนซีเมนต์ได้ดี ช่วยให้ลดการเกิดฟองอากาศในเนื้อปูนซีเมนต์ เสริมสร้างความแกร่งให้กับผิวปูนซีเมนต์ อีกทั้งช่วยเพิ่มการยึดเกาะของปูนซีเมนต์เก่าและปูนซีเมนต์ใหม่ งานหล่อ งานเทพื้น งานซ่อมแซมงานปูนฉาบ ปูนปรับระดับ เพิ่มคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดียิ่งขึ้น ลดการเกิดฝุ่นผงของปูนซีเมนต์เมื่อผสมลงในปูนซีเมนต์จะสร้างฟิล์มผลึกซิลิเกตที่มีความแข็งแรง แทรกซึมในรูพรุนของซีเมนต์ได้ดี ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นผิวคอนกรีต ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นจากภายนอกสู่ภายใน

 

                        ซาคอต ฟลอร์ฮาร์ด 7800 สามารถแทรกซึมเข้าสู่รูพรุนของพื้นผิวคอนกรีตได้ดี ในการสร้างชั้นฟิล์มผลึกเกิดจากปฏิกริยาทางเคมีระหว่างแคลเซียมซิลิเกตและสารประกอบแคลเซียมในปูนซีเมนต์ เกิดเป็นฟิล์มผลึกที่ผิวหน้ามีลักษณะโครงสร้างฟิล์มหายใจได้ ช่วยให้พื้นผิวปูนซีเมนต์สามารถระบายความชื้นได้ดี โดยไม่นำพาเกลือในปูนที่ทำให้เกิดรอยคราบด่างขาวบนผิวฟิล์มสี

 

                        เหมาะสำหรับการผสมปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตใช้งานภายในและภายนอก มีความหนาแน่นของผลึกในชั้นฟิล์มสูง ทนทานต่อการขัดถู