Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

สีพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ซาคอต สีพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
SARKOTÉT FLEXOGRAPHY WATER-BASED INK

สีพิมพ์เฟล็กโซกราฟี สูตรน้ำ หรือ หมึกพิมพ์ระบบเฟล็กโซ เหมาะสำหรับการพิมพ์กระดาษคร๊าฟ กล่องกระดาษลูกฟูก

ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพสูง และพิกเม้นต์สีคุณภาพ ให้สีสันของหมึกสดใส สีหมึกทนทาน ไม่ซีดจาง ทำให้งานพิมพ์สีสันสดใส  จึงสามารถสร้างประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวของงานพิมพ์ได้ดี  ซาคอต สีพิมพ์เฟล็กโซ สูตรน้ำ  สามารถทำละลายได้ด้วยน้ำ  จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม                                                          

สีของหมึกสามารถกำหนดตามตัวอย่างของลูกค้า หรือแพนโทน (Pantone)