Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

Acrylic - Organic Pigment Paste for Water Borne

รายละเอียดสี

ผลิตและจัดจำหน่ายพิกเม้นท์เพส (Pigment Paste)

กระบวนการผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง พิกเม้นท์เพส สูตรน้ำ

ผลิตและควบคุมการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตขั้นสูง ให้การกระจายตัวของโมเลกุลสีดีเยี่ยม (High Performance Dispersion of Pigment)   

Organic Pigment Paste เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

  • วัตถุดิบสำหรับผลิตสีทาอาคาร สีตกแต่ง สีน้ำ สีอะคริลิค
  • วัตถุดิบสำหรับผลิตหมึกพิมพ์ หมึกสกรีน สีสกรีน สีย้อม สีพิมพ์กระดาษ สีพิมพ์ผ้า
  • วัตถุดิบสำหรับปรุงแต่งสีในเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ
  • วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สีประเภทต่างๆ