Call Center : 0 2328 1464-6  

PORTFOLIO

สินค้าของทางเรา

ผลิตภัณฑ์สีทาเหล็ก สูตรน้ำ

ผู้ใช้สินค้าของเรา : สถานทูตสหรัฐอเมริกา

ผู้ใช้สินค้าของเรา : ธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน

ผู้ใช้สินค้าของเรา : ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสาทร

ผู้ใช้สินค้าของเรา : บ้านพักรับรองอุทยานแห่งชาติภูเรือ

ผู้ใช้สินค้าของเรา : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ใช้สินค้าของเรา : บริษัท บิทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ใช้สินค้าของเรา : บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ใช้สินค้าของเรา : CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC CO., LTD.

ผู้ใช้สินค้าของเรา : KFC

ผู้ใช้สินค้าของเรา : Aidol System

ผู้ใช้สินค้าของเรา : บี.เจ.ซี. ซัพพลาย

ผู้ใช้สินค้าของเรา : Siam Discovery

ผู้ใช้สินค้าของเรา : Hutek (Asia) Company Limited

ผู้ใช้สินค้าของเรา : โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ

ผู้ใช้สินค้าของเรา : ดร.ฟิคสิท

ผู้ใช้สินค้าของเรา : น้ำปลา ตราชู (ตราชั่ง)

ผู้ใช้สินค้าของเรา : Rungroj Fish Sauce

ผู้ใช้สินค้าของเรา : บจก. จี.ไอ.เอฟ. ไทย แมทช์

ผู้ใช้สินค้าของเรา : Alpha Innovation

งานบูรณะซ่อมแซมองค์พระกะกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว

วัดป่าสุขศรีงาม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

AIS นครราชสีมา

สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ โค้ทติ้ง

สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ โค้ทติ้ง

S-100 น้ำยาเคลือบอะคริลิค

S-100 น้ำยาเคลือบอะคริลิค

สีทาพื้นสนามกีฬา

S-1000 Acrylic