Call Center : 0 2328 1464-6  

PRODUCTS

Emulsion Paint & Coating

Alkali Resistance Primer
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ
น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน
สีอะคริลิค อิมัลชั่น ทาอาคารเฉพาะภายใน
ออดินารี อะคริลิค อิมัลชั่น สาหรับภายนอกและภายใน
ดีเฟนซีฟ อะคริลิค อิมัลชั่น ชนิดเช็ดล้าง
อิลาสโตเมอร์ริค อะคริลิค อิมัลชั่น ชนิดยืดหยุ่น
วอเตอร์ ดีเฟนซีฟ อะคริลิค อิมัลชั่น ชนิดป้องกันน้าซึมผ่าน
สีอะคริลิค อิมัลชั่น ทาฝ้าเพดาน สาหรับภายใน
สีอะคริลิค ซีล ทากันซึม
สีอะคริลิค คูล สะท้อนความร้อน
สีอะคริลิค รูฟ เพ้นท์ ทาหลังคา
สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก
สีเคลือบเงาอีนาเมล สูตรน้า
สีรองพื้นปูนใหม่ Hero Protection
รับจ้างทาสีอาคารสูง
สีรองพื้นอีพ็อกซี่
สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ ชนิดใส
Sport Coating สีทาสนามกีฬา
PMMA Floor Coating